Gjøvik, Toten og Land, oppdatert 14.02.2018 16:21

20.01.2018 14:43: Mektige snøformasjoner

Mektige snøformasjoner ved skiløypa litt nord for Skihytta i Søndre Land.

Foto: Eivind Molde

Veset: Breiskallen Sportsklubb Breiskallen Sportsklubb preparerer løypene i området. Følg med på kartet for å se hvor det er preparert.

Raufoss: Vestre Toten kommune Vestre Toten kommune preparerer løypene i området. Følg med på kartet for å se hvor det er preparert.

Sjekk kartet for siste oppdatering av prepareringen i området.

Se eventuelt liste over preparerte løyper i området

Se våre forslag til skiturer i Gjøvik, Toten og Land

Isen på vannene i Marka

Isen på en del vann har lagt godt på seg den siste tiden, og der hvor vi har satt ut stikker er løypa farbar. Følg merket trasé om du har tenkt deg utpå!

Det er alltid forbundet med risiko å ferdes på islagte vann. Det kan være svake partier selv på vann med solid is. Selv om isen er kontrollert i løypetraseene så må man som markabruker vite at man alltid går på eget ansvar og risiko, både i og utenfor løypene. Det kan skje endringer uten at vi alltid klarer å registrere alle, så hver enkelt må selv ta ansvar for egen sikkerhet.

Skiforeningens Turskøytegruppe holder kurs i issikkerhet. Husk også at det finnes ikke sikker is, bare sikre skøytere med nødvendig sikkerhetsutstyr og opplæring. Ønsker du å lære mer om turskøyting og issikkerhet anbefaler vi denne artikkelen fra turskøytegruppen.

Åpne stuer i dette området uke 42 2018

Stue Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn

Løyper med prepareringsstatus i dette området

Nr Løypenavn S T Siste prepp Km
Biri - Snertingdal
656 Flutua - Svearoa 27.03.2018 3.0
612 Hemsangen - Slømyrholen 12.04.2018 1.2
1410 Lysløypa ved Snertingdal skole 21.03.2018 2.7
610 Midtholen - Lundsætra 26.03.2018 8.3
1179 Sangsætra - Drogsetsætra 26.03.2018 4.3
611 Svearoa - Hemsangen 12.04.2018 3.3
618 Ytteråsvegen - Midtholen 06.04.2018 2.9
614 Flåmyra - Trettsvehøgda 27.03.2018 7.2
1062 Godbakken - Slømyrholen 06.04.2018 1.0
604 Grindlirunden 12.04.2018 17.0
615 Lindheim - Flåmyra 27.03.2018 8.1
622 Lindheim - Trettsvehøgda 27.03.2018 2.2
608 Redalsætermyra - Skihytta 12.04.2018 5.0
1063 Skihytta - Midtholen - Slømyrholen 12.04.2018 4.1
609 Slømyrholen - Skihytta 12.04.2018 3.0
613 Trettsvehøgda - Hemsangen 27.03.2018 3.5
621 Brattbergsætra - Båbergsætra - Biri Øverbygd 06.04.2018 6.4
626 Dempesætra - Kalverudsætra 06.04.2018 1.0
620 Fjellmyra (Torpavegen) - Gråsteinmyra 06.04.2018 1.9
625 Gråsteinmyra - Gråsteinbua - Kalverudsætra 06.04.2018 2.8
624 Gråsteinmyra - Høgåsmyra - Kalverudsætra 11.01.2018 4.1
1178 Kalverudsætra - Brattbergsætra 06.04.2018 1.4
619 Kårstadseterbrua - Dempesætra - Gråsteinmyra 06.04.2018 8.9
616 Lindheim - Tranalia 27.03.2018 6.6
605 Skogheim - Onsrudvatn 06.04.2018 3.6
623 Snertingdal skole - Bjønnhaugen 27.03.2018 6.0
617 Tranalia - Snertingdal skole 23.03.2018 11.8
606 Vindfallet - Baklia - Fladsrud 06.04.2018 6.5
Gjøvikmarka
524 Diktimot - Furumoen - Skistua 12.04.2018 3.1
523 Lysløypa Brusvehagen - Eiktunet 04.04.2018 2.0
1407 Lysløypa på Kastad 21.03.2018 1.7
525 Lysløypa Skistua - Grande 16.04.2018 3.0
539 Skistua - Lundstein 10.04.2018 5.0
542 Øverby skistadion 13.04.2018 3.0
537 Bjønnhaugen - Hornås 11.04.2018 9.8
526 Bjørnsveen - Furumoen 12.04.2018 2.9
528 Blivgodt - Rødgardsmyra - Hørstadskogen 20.04.2018 3.0
532 Blivgodt - Rødgardsmyra - Solbakken 20.04.2018 3.8
536 Gravåsen - Bjønnhaugen 19.04.2018 3.2
530 Haug - Blivgodt 20.04.2018 1.8
538 Hornås - Stangstua 11.04.2018 2.3
541 Hornås - Ålstaddalen - Tømmerhol - Haug 11.04.2018 8.1
534 Håkenstad - Skistua 13.04.2018 5.2
571 Hørstadskogen - Tømmerhol - Haug 20.04.2018 1.7
522 Lysløypa Eiktunet - Diktimot - Skistua 20.04.2018 4.4
527 Lysløypa Skistua - Blivgodt 20.04.2018 2.7
535 Solbakken - Glæstadhøgda - Gravåsen 20.04.2018 3.7
533 Solbakken - Håkenstad 13.04.2018 5.6
521 Løypene på Glæstadhøgda 21.12.2017 11.5
540 Lundstein - Håkenstad 22.03.2017 12.0
Gjøvik sør
581 Lysløypa Vind - Gimlevegen 10.04.2018 1.8
543 Lysløypa Vind - Lerudåsen 13.04.2018 5.0
582 Vind skistadion 17.04.2018 3.0
Vardalsåsen nord
628 Linnerud - Puttmyra 13.04.2018 1.5
545 Bukkhalsen - Gillerhaugen - Vesterås 11.04.2018 5.2
546 Bukkhalsen - Linnerud 06.04.2018 3.8
567 Bukkhalsen - Mustadkampen - Vesterås 11.04.2018 4.7
547 Bybrua - Bymarkstoppen - Torvmyra 06.04.2018 5.0
544 Stangstua - Bukkhalsen 11.04.2018 1.0
549 Torvmyra - Veset 11.04.2018 1.8
634 Veset - Nedre Stokkhyttakrysset 11.04.2018 1.8
568 Vesterås - Torvmyra 11.04.2018 1.6
570 Hunndalen - Eiktunet 28.03.2018 5.2
154 Hunndalen - Osbakken 28.03.2018 8.0
635 Veset - Øgardssætra - Kjøyvemyra 11.03.2017 4.8
Søndre Land østås - Vardalsåsen vest
574 Flyplassen - Rudsetra- Puttmyra 13.04.2018 3.5
573 Flyplassen - Skihytta 13.04.2018 4.5
1441 Hov - Skrukkli [Valdreslinja] 06.04.2018 8.1
1423 Høgbrenna - Kjøyvemyra 10.04.2018 2.3
579 Lysløype Skjeskroken 13.04.2018 2.3
629 Puttmyra - Skihytta 13.04.2018 3.1
577 Skihytta - Dølsætra - Høgbrenna 13.04.2018 5.0
578 Skihytta - Innersætra - Høgbrenna 13.04.2018 4.6
1440 Skjeskroken - Skihytta 13.04.2018 6.2
576 Vassendlandet - Skihytta 13.04.2018 9.6
Vardalsåsen sør
1418 Eikvelta - Fjortentjernsmyrene 10.04.2018 2.1
558 Eikvelta - Mæhlumsætra 10.04.2018 1.4
564 Fjortentjernsmyrene - Høgbrenna 10.04.2018 1.7
1424 Kjøyvemyra - Fjortentjernsmyrene 10.04.2018 1.6
1419 Mæhlumsetra - Fjortentjernsmyrene 10.04.2018 2.2
1417 Nedre Eikvelta - Eikvelta 10.04.2018 0.4
556 Nedre Eikvelta - Rørmyra 06.04.2018 3.4
557 Rørmyra - Mæhlumsætra 10.04.2018 2.6
1406 Edelgranvegen - Nedre Stokkhyttakrysset 11.04.2018 0.8
1405 Edelgranvegen - Veset (maskinpreparert) 11.04.2018 1.8
636 Kjøyvemyra - Blekketjernet (via krigsminnesmerket) 11.04.2018 2.0
1425 Nede Stokkhyttakrysset - Øvre Stokkhyttakrysset 11.04.2018 0.9
1411 Rørmyra - Korperuddalen (tidlig skiløype) 30.12.2017 3.8
518 Rørmyra - Solvoll 27.03.2018 6.0
637 Øvre Stokkhyttakrysset - Eikvelta 11.04.2018 2.7
632 Øvre Stokkhyttakrysset - Kjøyvemyra 11.04.2018 1.9
685 Øvre Stokkhyttakrysset - mot Ødegardseter - Kjøyvemyra 11.04.2018 2.6
569 Edelgranvegen - Sveumkrysset (maskinpreparert) 23.03.2017 3.0
Raufoss med omegn
554 Raufoss skistadion 05.04.2018 2.7
1351 Raufoss skole - Raufoss stadion 10.04.2018 0.6
561 Lysløypa Malterud - Granvang - Sillongen 28.03.2018 5.8
548 Lysløypa Raufoss skole - Skumsjøen 10.04.2018 4.5
562 Lysløypa Reinsvoll - Bøverbru idrettsplass - Granvang 28.03.2018 9.8
560 Lysløypa Vestrumenga (gamlevegen) - Lerudåsen - Grimås 28.03.2018 7.8
555 Raufoss skistadion - Sveumkrysset 10.04.2018 4.5
563 Reinsvoll - Tåsås 28.03.2018 4.4
Skumsjøen-området
516 Skumsjøen - Sveumkrysset 10.04.2018 1.9
1215 Sveumkrysset - Nedre Eikvelta 10.04.2018 1.4
1404 Osbakken - Edelgranvegen 11.04.2018 2.5
633 Osbakken - Grobekkvika - Edelgranvegen 11.04.2018 2.3
1141 Osbakken - Tjærevika - Veset 11.04.2018 4.1
638 Sveumkrysset - Nedre Stokkhyttakrysset 02.02.2018 2.7
Solvoll - Trevatna - Glåmhaugen
760 Eidstugua - Granumsæter - Trevatn [Granumsæterrunden] 27.03.2018 10.1
757 Eidstugua - Skrukkli [Valdreslinja] 27.03.2018 8.5
517 Eidstugua - Stormyrene 27.03.2018 4.0
759 Eidstugua - Trevatn - Brattvoll [over vannet] 27.03.2018 8.0
1336 Glåmhaugen - Kvitingen 25.03.2018 1.8
519 Lysløypa Solvoll - Eidstugua 27.03.2018 2.6
520 Stormyrene - Glåmhaugen - Sønstebygrenda 07.04.2018 7.7
Einafjorden vest - Einafjorden øst
1339 Eina - Thune skole 19.03.2018 1.8
758 Eina - Eidstugua [Valdreslinja] 13.03.2018 5.6
1340 Blili - Mjørlund (Kjølvegen) 26.03.2018 7.5
1343 Eina - Prestmarka 24.03.2018 4.9
1328 Eina - Stormyrene 02.03.2018 4.6
1342 Einavoll - Mjørlund (Kjølvegen) 29.01.2018 6.0
1325 Lysløypa i Prestmarka 12.04.2018 3.7
1338 Ormsteinsmyra - Fellessætra 24.03.2018 3.0
1337 Prestmarka - Ormsteinsmyra 24.03.2018 6.7
1326 Prestmarka - Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) 24.03.2018 4.3
515 Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) - Ormsteinsmyra 24.03.2018 5.3
1374 Sønstebygrenda - Sønsteby sameie 24.03.2018 0.5
1402 Thune skole - Blili 26.03.2018 2.8
553 Einavoll - Korssætersvingen 15.02.2017 1.8
1327 Lomsdalsvegen - Sønstebygrenda 10.03.2018 7.2
1341 Mjørlund (Kjølvegen) - Knutssætra 26.03.2018 2.3
1344 Prestmarka - Thune skole 09.03.2018 5.1
Søndre Land vestås
1154 Ringelia - Totjernet [Liåsløypa] 15.03.2018 12.0
1209 Rostbergrunden 01.03.2015 11.5
1153 Spenntirunden 24.02.2016 6.6

Informasjon om preparering i dette området

Ansvarlig:

Løypepreparering gjøres av de enkelte kommunene i regionen samt av en rekke små løypelag eller idrettslag.

Skiforeningen har forøvrig en lokalforening "Skiforeningen Gjøvik og omegn" i området, besøk gjerne deres Facebook-side.

Oversiktskart