Krokskogen, oppdatert 14.02.2018 12:18

13.02.2018 14:24: En vakker dag på Ringsmyr

Foto: Rolf Storbråten

Sollihøgda: Skiforeningen 14/2 kl. 06:22: -3 grader og tåke. 1 cm snø siste døgn. Total snødybde er 130 cm. Det har kommet et lite snødryss i dag. Kjører for Barnas skiskole for siste gang denne vinteren. Tar samtidig med hovedløypene fra Kleivstua mot Sollihøgda. Fine forhold!

Ringkollen: Skiforeningen 14/2 kl. 06:41: -3 grader og overskyet vær. Total snødybde er 120-150 cm. Vi er i ferd med å få åpnet alle hovedløypene etter snøfallet. I dag blir det kjørt nordover til Tverrsjøen og Ølja rundt. Det må kjøres igjennom et par ganger før der blir bra igjen. Smøretips: Blå ekstra V40 / VR45.

Sørkedalen: Skiforeningen 14/2 kl. 06:36: 0 grader og skyet. Total snødybde er 150 cm. Maskinløypene ble kjørt i går. Forholdene er bra. Smøretips: Fiolett V45-50 / VR55.

Lommedalen: Bærum kommune 12/2 kl. 08:12: Det snør og føyker i våre områder og det er utfordrende å holde løypene i topp stand. Vi har begrenset med personell i dag og prioriterer derfor lysløyper og treningsløyper. Eineåsen blir preparert, men By - Tverrelva må vi la ligge.

NB! Det er innført ekstraordinær båndtvang av hensyn til viltet i Jevnaker, Lunner, Hole, Ringerike og Gran kommuner.

Se eventuelt liste over preparerte løyper i området

Se våre forslag til skiturer Krokskogen

Isen på vannene i Marka

Isen på en del vann har lagt godt på seg den siste tiden, og der hvor vi har satt ut stikker er løypa farbar. Følg merket trasé om du har tenkt deg utpå!

Det er alltid forbundet med risiko å ferdes på islagte vann. Det kan være svake partier selv på vann med solid is. Selv om isen er kontrollert i løypetraseene så må man som markabruker vite at man alltid går på eget ansvar og risiko, både i og utenfor løypene. Det kan skje endringer uten at vi alltid klarer å registrere alle, så hver enkelt må selv ta ansvar for egen sikkerhet.

Husk at det ikke finnes sikker is, bare sikre skøytere med nødvendig sikkerhetsutstyr og opplæring. Se denne artikkelen fra turskøytegruppen som omhandler issikkerhet.

Åpne stuer i dette området uke 42 2018

Stue Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
Løvlia 10.00 - 16.00 10.00 - 16.00 10.00 - 16.00
Sørsetra 11.00 - 16.00 11.00 - 16.00 11.00 - 16.00

Løyper med prepareringsstatus i dette området

Nr Løypenavn S T Siste prepp Km
Ringkollen og omegn
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam 06.04.2018 4.0
230 Jonsetangen - Vesle Ugla - Spålen N 16.04.2018 4.5
95 Lysløypa på Ringkollen 17.04.2018 3.5
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen 16.04.2018 2.5
454 Ringkollen - Langtjern 06.04.2018 3.0
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] 14.04.2018 5.2
229 Ringkollen - Svarttjern - Viksetra - Damtjern 06.04.2018 8.5
237 Ringkollen - Vambu - Øyangsrøysa - Spålen N 14.04.2018 10.5
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N 06.04.2018 3.2
224 Damtjern - Sandviksveien - Skamræk 13.04.2018 5.1
99 Jonsetangen - Vambu 06.04.2018 4.0
227 Ringkollen - Borgersetra - Langtjern - Damtjern - Løvlia 15.04.2018 13.6
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Løvlia 15.04.2018 12.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper 17.04.2018 5.0
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern 19.04.2018 1.8
93 Ringkollen - Treningsrunden 17.04.2018 15.0
458 Skileik på Ringkollen 06.04.2018 0.1
243 Jonsetangen - Mosjøen (over vannet) 16.04.2018 3.9
97 Jonsetangen - Spålsveien - Langtjernbekken - Storflåtan 06.04.2018 8.2
457 Jonsetangen - Ugla [Uglaveien] 06.04.2018 4.0
1131 Jonsetangen - Østerdamsetra 16.04.2018 2.9
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra 30.12.2017 4.3
98 Steinbutjern - Spålsveien - Storflåtan dam 06.04.2018 6.0
226 Steinbutjern - Ugla - Mosjøen 06.04.2018 5.2
1136 Damtjern - Åsa 26.02.2016 3.6
1134 Nysetra - Alm [Åsbygda] 05.03.2018 3.8
1135 Nysetra - Salem [Åsbygda] 05.03.2018 3.5
1137 Ringkollen - Damåsen - Haugsbygd skole 11.03.2016 4.7
Damtjern med omegn
69 Løvlia - Atjern - Skamræk 13.04.2018 3.2
1214 Løvlia - Ringsmyrene - Løvlia [Ringsmyrrunden] 15.04.2018 4.8
Rykkinn
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen 18.04.2018 7.5
80 Solfjellstua - Gaupebergveien 05.04.2018 2.7
Kleivstua - Løvlia
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] 14.04.2018 2.8
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] 14.04.2018 2.3
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen 14.04.2018 2.6
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] 14.04.2018 6.1
953 Kleivstua - Sørsetraveien 13.04.2018 2.3
92 Kleivstua - Torgetjern 14.04.2018 3.7
1223 Torgetjern - Frøshaug 14.04.2018 3.7
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] 14.04.2018 2.3
467 Gyrihaugen - Huken seter - Løvlia 13.04.2018 5.5
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern 11.04.2018 4.1
89 Lysløypa på Kleivstua 08.04.2018 3.7
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen 11.04.2018 7.4
238 Fjellsetra - Gyrihaugen 11.04.2018 3.9
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia 14.04.2018 4.0
70 Skileik Kleivstua 28.12.2017 0.1
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta 11.04.2018 2.1
468 Gyrihaugen - Kulpåsen - Løvlia [under kraftledningen] 04.04.2018 4.4
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern 27.03.2018 3.0
Sollihøgda - Sørsetra
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua 13.04.2018 4.7
750 Auretjernsbekken - Sørsetra 18.04.2018 1.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien 13.04.2018 2.6
88 Finneflakseter - Kleivstua 15.04.2018 4.5
358 Lysløypa på Sollihøgda 18.04.2018 3.5
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter 13.04.2018 8.0
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) 18.04.2018 7.7
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken 13.04.2018 2.2
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) 18.04.2018 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) 18.04.2018 6.2
87 Sørsetra - Kleivstua 18.04.2018 3.5
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] 13.04.2018 5.7
1401 Sørsetra - Finneflakseter 15.04.2018 1.5
85 Sollihøgda skileik 27.12.2017 0.2
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern 27.03.2018 1.7
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken 23.01.2015 1.4
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 19.04.2018 1.9
1119 Langlia - Kveldrostjern 06.04.2018 2.6
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 11.04.2018 2.3
1143 Svarten N - Langlia 06.04.2018 4.2
392 Svarten N - Spålen Ø 27.03.2018 4.5
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 14.04.2018 7.4
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Løvlia 14.04.2018 4.6
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia 14.04.2018 3.6
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 11.04.2018 3.2
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 14.04.2018 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 08.04.2018 1.8
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 14.04.2018 3.2
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 07.04.2018 8.2
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 19.04.2018 3.8
4 Skansebakken - Lysedammene 14.04.2018 3.8
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 14.04.2018 4.9
71 Storebekkhytta - Dammyra 14.04.2018 3.9
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 19.04.2018 4.4
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 19.04.2018 4.5
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia 23.03.2018 8.0
74 Fjølhytta - Søttjerndalen 23.03.2018 3.3
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] 07.04.2018 1.5
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km 06.04.2018 54.0
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Skamræk 27.03.2018 9.1
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia 27.03.2018 6.9
73 Lysedammene - Moliksåsen 27.03.2018 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern 27.03.2018 8.3
1151 Moliksåsen - Kringla 27.03.2018 4.9
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] 27.03.2018 1.0
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen 27.03.2018 5.1
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] 27.03.2018 4.1
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] 07.04.2018 4.2
Tverrsjøen - Gjerdingen
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 06.04.2018 5.7
Lommedalen
1222 Tverrelva - Frøshaug 14.04.2018 3.3
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen 16.04.2018 5.2
357 By - Greinehytta 20.04.2018 4.9
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset 05.04.2018 4.7
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) 20.04.2018 3.0
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien 05.04.2018 1.0
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien 05.04.2018 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset 05.04.2018 3.2
988 Tobonn - By 20.04.2018 1.0
405 Frøshaug - Djupdalen 26.03.2018 2.0
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva 10.04.2018 2.9
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug 23.03.2018 7.5
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra 26.03.2018 5.2
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen 22.02.2018 5.0
Spålen - Katnosa - Sandungen
391 Spålen N - Spålen Ø [over vannet] 16.04.2018 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern 06.04.2018 2.1

Informasjon om preparering i dette området

Ansvarlig:

Skiforeningen har tre maskiner i dette området:

Ringkollen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Løvlia i syd, Damtjern/Ringkollen i vest, Trantjern/Kalvedalen i nord og Spålsveien i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Ringkollen og preparering starter herfra. Lysløypa på Ringkollen prepareres normalt hver dag.

Sørkedalen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Sørkedalen i syd, Fløyta/Dammyrdalen i vest, Løvliflakene i nord og Kikut i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert ved Lokalet i Sørkedalen og preparering starter herfra i en av tre retninger: Fløyta/Gråseterveien, Lyse eller Pipenhusveien. Lysløypa i Sørkedalen prepareres normalt hver dag.

Kleivstua: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Sollihøgda i syd, Kleivstua/Finneflak i vest, (Gyrihaugen)/Løvlia i nord og Tverrelva i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Kleivstua og preparering starter normalt mot Sørsetra og Sollihøgda. Lysløypa på Sollihøgda kjøres normalt tre ganger i uken og ellers ved behov. Lysløypa på Kleivstua prepareres til kveldstrening tirsdager og torsdager når det er nok snø.

Oversiktskart