Spor etter tømmerrenna ved demningen i Nordre Heggelivann

Bilde nr. 20028 viser hoveddemningen ved Nordre Heggelivann. Demningen fra 1935 ble bygget med rennestart på vestsiden for fortsatt å ha en mulighet til å fløte til Søndre Heggelivann, dit det kom skogsbilvei i 1950. Da ble igjen tømmeret fløtet sydover for å bli fraktet med tømmerbil fra demningen i Søndre Heggelivann. Terrenget er tilgrodd og uoversiktlig her, men den utsprengte hylla på bildet var enten underlag for tømmerrenna eller anleggs- eller vedlikeholdsvei i forbindelse med renna.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

05 Sep 2013

Gammel turvei øst for Grytedalen

Av Kjersti von Krogh

I blåstien fra Solemskogen mot Sinober er det et parti på ca. 100 meter hvor det er blitt lagt opp en fin steinsatt trasé gjennom bratt og kronglete terreng. Muligens er det for å lette adkomsten til en av de mange hyttene på veien mot Vennervann og Kringletjern.

05 Sep 2013

Sensommer nord i Søndre Langevann

Av Kjersti von Krogh

Om høsten pleier det å være skikkelig bløtt i området nord for Søndre Langevann, men hverken høstfarger eller bløte myrer setter sitt preg på terrenget ennu i begynnelsen av september.

27 Aug 2013

Seniortur 27. august 2013: Trollvann åpner seg

Av Per Sørhaug |

Høstens andre seniortur gikk til Lillomarka med 39 deltagere i strålende vær. Da vi komm ut av skogen mot Trollvann, åpnet vannet seg som en oase i solskinnet.