Rimskulptur av strå langs Overfloden

Det er stedvis litt åpent vann i elva, og i sprengkulda gir det fuktig luft og god anledning til rimdannelse på planter og trær.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

27 Des 1995

Det siste glimt av dampen fra Fossum Brug

Av Odd Tore Saugerud

Sørkedalselva meandrer det siste stykket inn mot Bogstadvannet. Her får vi det siste glimtet av dampen fra Fossum Brug.

27 Des 1995

Bjørnsgård i desembersol

Av Odd Tore Saugerud

Bjørnsgård i nordenden av Bogstadvannet ligger fritt og fint, og kan nyte ettermiddagssolen etter at den har gått ned over selve vannet.

27 Des 1995

Tømmerdopper

Av Odd Tore Saugerud

Tømmerdoppene i Bogstadvannet, lokalt kalt dykalber etter hertugen av Alba «duc d´Albe» som brukte slike til å drukne sine motstandere på, står igjen som et minne fra den tiden da det fortsatt var fløting i Sørkedalselva. Lensene mellom dem er fjernet.