Bleiksjøen fra sør

Ved utløpet av Bleiksjøen er det åpent vann, før i tiden gikk løypa ut på vannet her, men etter at Grenaderen ble stormaskinløype ble løypa lagt vest for vannet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

09 Apr 2009

Bleiksjøbekken

Av Tom Stensaker

Grenaderen krysser utløpet av Bleiksjøen og i dag var det stor vannføring nedover mot Svarten.

09 Apr 2009

Spålshytta

Av Tom Stensaker

Nord i Spålen ligger Spålshytta som eies av en bonde på Ringerike som aldri bruker stedet. Hytta ligger helt nede ved vannet og det er skyggefullt her hele dagen.

06 Apr 2009

Utsikt mot lillebror i vest

Av Erik Unneberg

Dette bildet er tatt fra tårnet på Oppkuven (704 m.o.h.). Det er en del granskog som skjermer for noe av utsynet, men mellom trærne kan man lett se karakteristiske steder i Marka samt steder langt utenfor Markas grenser. Det anbefales å ta med kikkert hvis man tar seg en tur opp hit. På bildet har ”lillebror” Gyrihaugen (682 m.o.h., 7,7 km mot vest) blitt zoomet inn.