Butlerhytta

Etter hogsten langs østsiden av Svarten i høst, kom plutselig Butlerhytta ut av skogen. Flere av uthusene her sto før på Steinvollen seter. Hytta ser nesten ut som en seter og ligger kloss inntil Grenaderen ved nord i Svarten.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

09 Apr 2009

Bleiksjøen fra sør

Av Tom Stensaker

Ved utløpet av Bleiksjøen er det åpent vann, før i tiden gikk løypa ut på vannet her, men etter at Grenaderen ble stormaskinløype ble løypa lagt vest for vannet.

09 Apr 2009

Bleiksjøbekken

Av Tom Stensaker

Grenaderen krysser utløpet av Bleiksjøen og i dag var det stor vannføring nedover mot Svarten.

09 Apr 2009

Spålshytta

Av Tom Stensaker

Nord i Spålen ligger Spålshytta som eies av en bonde på Ringerike som aldri bruker stedet. Hytta ligger helt nede ved vannet og det er skyggefullt her hele dagen.