Kikutmassivet

En av Markas flotteste turer er å gå fra Kikutstua opp på Kikuttoppen og følge blåmerket sti videre over Porthøgda-Askehøgda-Sandungskollen. Askehøgda består av flere små topper og det er fantastisk utsikt sør og vestover.

Kikutmassivet

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Mai 2009

Utsikt fra Askehøgda

Av Tom Stensaker

Fra Askehøgda som er en del av Kikutmassivet har vi flott utsikt sørover mot Vestre Fyllingen.

25 Mai 2009

Utsiktsvindu på Varingskollen

Av Erik Unneberg

I dag kom sommeren til Nittedal med temperaturer på godt over 20 grader. Oppe på Varingskollen var det god utsikt mot øst i det flotte været.

23 Mai 2009

Sti og løype over gammel setervoll

Av Erik Unneberg

På grunn av drikkevannsrestriksjoner ble Viksetra revet i 1941. Man var redd for at stedet ville forurense Storflåtan. Husene ble revet, og bygget opp ved Sæterroa lengre ned mot vannet. Fortsatt ser man noen spor etter husene, men kun om sommeren. Nå går det en populær skiløype forbi den delvis gjengrodde vollen på Viksetra, og det går også blåsti over her.