Padletur: ikke alltid lett å finne vannveien.

I vestenden av Nordvatnet finnes det en kanal til nordre Anderstjernet, men den er det ikke lett å få øye på. Den er nokså gjengrodd og smal.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Jun 2009

Padletur i Nordmarka

Av Annemarie Erichsen |

4 jenter og en hund startet første etappen på årets tur på Nordvatnet, etter litt over 3 km trilling oppover fra Elnes. Her Elisabeth, Hanne og Mio i fin driv.

23 Mai 2009

Utsikt fra Rughaug

Av Erik Unneberg

Man har god oversikt fra Rughaug (681 m.o.h.). Her ser vi mot syd i retning Storflåtan og Vesleflåtan.

14 Jun 2009

Utsikt sydover fra Hornet

Av Erik Unneberg

Hornet er en av Krokskogens mest karakteristiske topper. Beliggenheten rett nord for Lysedammene gjør at mange kjenner toppen fra ski- eller sykkelturer fra Pipenhus eller Skansebakken. Det er flott utsikt fra Hornet, og den kunne vi nyte denne solrike søndagen etter å ha besteget toppen fra nordsiden. På bildet ser vi Lysedammene midt i bildet, mens Tryvannstårnet kan skimtes til venstre. Litt av Oslofjorden er også synlig, mens litt av Sørkedalen sees rett til høyre bak Lysedammene. I forgrunnen kan vi se litt av skogsbilveien.