Varingskollen sett fra Varpekollen

Utsikt fra Varpekollen over Hakadalen med Varingskollen i bakgrunn.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

15 Sep 2009

Varpet

Av Amund Rasten

Stryken Motorcrossbane og Varpet skytebane sett fra Varpekollen vest for Rundkollen, i Rundkollen naturvernområde. Fylkesgrensa Akershus/Oppland går mellom skytebanen (Akershus) og motorcrossbanen (Oppland).

15 Sep 2009

Hakadalen

Av Amund Rasten

Utsikt over Hakadalen, sett fra Rundkollen. Nærmest synes Aas gaard golfpark.

14 Sep 2009

Utsikt fra veien opp til Lindeberget

Av Erik Unneberg

Fra RV285 går det en skogsbilvei opp til Lindeberget (3 km). Det går oppover den første delen av veien, men hvis man må ta en pause i bakkene, er det flere gode utsiktspunkter mot Tyrifjorden underveis.