Nypreparert mot Kneikasetra

De fleste som går på ski mellom Sollihøgda og Kleivstua, legger veien innom Sørsetra. Men den enkleste traseen for dem som går Toresplass- eller Djupdalsløypa er å ta av fra hovedløypen rett etter Auretjernsbekken. Da går man i fine, velpreparerte spor rett vest for Kneikasetra og er snart fremme på Kleivstua. Bildet er tatt et sted mellom Auretjernsbekken og Kneikasetra.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

24 Feb 2010

Holeværingen skistadion i vinterferiemodus

Av Erik Unneberg

Til tross for godt skiføre var det stille på Holeværingen skistadion (like ved Kleivstua) i dag på den siste onsdagen i februar.

24 Feb 2010

Gamle merker ruster ikke

Av Steinar Kjærnsrød

Den gamle løypa over Grøttumflaka tråkkes oftest opp av lokalkjente, men de gamle rødmerkene står uansett igjen og viser vei. Løypa ender ved Svartor der det er mulig å komme seg inn i preparerte løyper igjen rundt Finnerud. Slike løyper er jomfruelige å ferdes i denne flotte skivinteren.

24 Feb 2010

Et ensomt spor over Grøttumflaka

Av Steinar Kjærnsrød

Den gamle løypa mellom Rundmyr og Svartor byr på fine naturopplevelser for de som ikke er avhengig av trikkeskinnespor.