Blomster i veikanten

Nå er blomstringen i Marka på sitt mest intense. I veikanter, på hogstfelt, enger og setervoller utspiller det seg nå et floristisk eventyr. Det er nå du skal dra ut i Marka med "Norsk flora" eller tilsvarende bøker i sekken. Mange steder, spesielt i skyggepartier i høyden, kan man fortsatt finne hvitveis. I våte grøfter og ved vann trives bekkeblom. Og nesten over alt finnes smørblomster, skogstorkenebb og fioler. Rød jonsokblom (bildet) hører også denne årstiden til. Bildet er tatt ved skogsbilveien mellom Myrseter og Monsebråtan, ca. 340 m.o.h.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

17 Jun 2010

Gaupekollen (524 moh.)

Av Kjersti von Krogh

Kanskje det flotteste utsiktspunktet i Maridalsalpene - og det er mange av dem! Gaupekollen ligger mellom Midtkollen og Vittenbergkollen nordøst for Øyungen.

17 Jun 2010

Hesteveien

Av Kjersti von Krogh

Ned fra Gaupekollen kommer vi inn på kanskje det best bevarte minnet fra skogsdriften med hest i Nordmarka. Nydelig tilrettelagt gjennom mosekledde og stupbratte urer og fjellhyller. Ruvende gamle kjemper av noen furutrær gjør dette til en skikkelig eventyrskog som er administrativt fredet av Skogvesenet. Og hele veien nedover med fantastisk blomstring og utsikt mot Maridalen og med Oslofjorden i det fjerne.

17 Jun 2010

Utsikt fra Raudløkkollen

Av Kjersti von Krogh

Raudløkkollen (479 moh.) ligger bratt opp fra Skar, vest for Mellomkollen. Flott utsikt mot Nordmarka. Vi ser Gåslungen gård og Rottungrompa i forgrunnen.