På kongevei fra Jonsrud

Her ved Øvre Jonsrud starter bakkene oppover fra Lommedalen og inn på Krokskogen. Store informasjonstavler forteller historien om den Bergenske kongevei. Det er satt opp tavler med informasjon en rekke steder innover langs veien.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Aug 2010

Mektige Gjerdingen sett fra Vangshaugen

Av Nina Didriksen

Denne ganske utilgjengelige toppen lar seg erobre hvis du liker å bushe, og belønningen er fin utsikt. Bakerst til venstre skimtes solobservatoriet på Harestua, og til høyre for den store grana sees såvidt bebyggelsen ved Gjerdingdammen.

12 Aug 2010

Se deg rundt!

Av Nina Didriksen

Bruk blikket når du beveger deg rundt i Marka, og du får øye på små perler. Denne bekken renner fra Langvann og under veien, med Elvann som mål.

12 Aug 2010

Lang og rank

Av Nina Didriksen

Rankedalen med tjernet Fidlingen strekker seg som en lang, rett strek vest og sør for Elgstøa. Her sett fra Vangshaugen. I bakgrunnen Katnoshøgda nærmest og lenger bak Branntjernhøgda.