Her starter Lysakerelven

Det er solid vannføring i Lysakerelven nå om dagen. Bildet er tatt der elven starter, ved utløpet av Bogstadvannet. De siste årene er det fjernet en del trær og busker på Oslo-siden av elven, slik at sikten mot broen og demningen er bedret. Derfor kunne vi konstatere at de store vannmassene har gitt elven en god start.

Her starter Lysakerelven

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

14 Aug 2010

Rasteplass langs toglinjen

Av Erik Unneberg

En gang gikk det tog her, men nå er traseen mellom Reistad og Gullaug blitt turvei for myke trafikanter. Langs denne ruten er det flere fine utsiktspunkter, og ved noen av disse er det satt opp benker og bord som innbyr til en rast.

14 Aug 2010

Turvei med utsikt

Av Erik Unneberg

Det er flere utsiktspunkter mot Lier og Drammen på sykkelruten mellom Lierbyen og Reistad. Her ser vi litt av Drammensfjorden, og den som ser godt etter, vil se en flik av E-18 til høyre i bildet.

14 Aug 2010

Gullaug stasjon

Av Erik Unneberg |

Gullaug stasjon på Drammensbanen er for lengst nedlagt. Nå er den gamle togtraseen svært godt egnet for sykling.