Skosliteren

Skosliteren - en fint oppmurt tømmerveg fra tiden rett før år 1900. Her gikk det hardt ut over skoningen til både to og firbente når dette stykket skulle forseres.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

07 Okt 2010

Vadestedet ved bunnen av Skosliteren

Av Odd Tore Saugerud

Et stykke ovenfor fangdammen i Urselva flater dalbunnen noe ut. Her krysser blåstien elva over til sydsiden og til Skosliteren. Stritt og knedypt i dag, kan krysses tørrskodd ved sommervannføring.

07 Okt 2010

Fangdammen til vannverket

Av Odd Tore Saugerud

Om lag 400 meter ovenfor saga finner vi denne fossen. Den er ikke naturlig, men er den oppmurte fangdammen til vannledningen mellom Urselva og Stovivann. På 1950-tallet truet utbyggingen av Bærum med å skape vannmangel, og det ble lagt en sommervannledning som var i bruk til 1960.

07 Okt 2010

En liten høstidyll langs Urselva

Av Odd Tore Saugerud

Ovenfor saga går elva i ei trang renne. Stryk og fosser som denne gjør det verdt å ta avstikkere fra blåstien og ned til elveleiet.