Første glimt av Kastefossen

På vei oppover Skosliteren øker elvebruset kraftig. Her er grunnen, en om lag 25 meter høy, nesten loddrett foss. Ikke navngitt på kart, men Erling Persbråten omtaler den som "Kastefossen".

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

07 Okt 2010

Skosliteren

Av Odd Tore Saugerud

Skosliteren - en fint oppmurt tømmerveg fra tiden rett før år 1900. Her gikk det hardt ut over skoningen til både to og firbente når dette stykket skulle forseres.

07 Okt 2010

Vadestedet ved bunnen av Skosliteren

Av Odd Tore Saugerud

Et stykke ovenfor fangdammen i Urselva flater dalbunnen noe ut. Her krysser blåstien elva over til sydsiden og til Skosliteren. Stritt og knedypt i dag, kan krysses tørrskodd ved sommervannføring.

07 Okt 2010

Fangdammen til vannverket

Av Odd Tore Saugerud

Om lag 400 meter ovenfor saga finner vi denne fossen. Den er ikke naturlig, men er den oppmurte fangdammen til vannledningen mellom Urselva og Stovivann. På 1950-tallet truet utbyggingen av Bærum med å skape vannmangel, og det ble lagt en sommervannledning som var i bruk til 1960.