Kastefossen fra oversiden

Utsikten fra stupet der elva kaster seg utover kan gi sug i magen. Ikke for de svimle, og heller ikke ved flomstor elv. Bildet er derfor fra mai 2006 da vannføringen også var stor, men noe mindre.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

07 Okt 2010

Skosliteren i løse luften

Av Odd Tore Saugerud

Tørrmurene under Skosliteren er et imponerende stykke håndverk, men her har flombekker kombinert med tette stikkrenner forårsaket utrasning. Ikke gå på Skosliteren på kanten mot elva der den går på høy mur uten å ha sjekket for utrasning på forhånd!

07 Okt 2010

Kastefossen

Av Odd Tore Saugerud

Sett fra elvejuvet er Kastefossen et imponerende skue, og byr på dusj av både fotograf og kamera. Ganske vanskelig tilgjengelig ved stor vannføring, mulig langs nordsiden gjennom kratt og ur, og deretter vading i knedypt vann og stri strøm.

07 Okt 2010

Første glimt av Kastefossen

Av Odd Tore Saugerud

På vei oppover Skosliteren øker elvebruset kraftig. Her er grunnen, en om lag 25 meter høy, nesten loddrett foss. Ikke navngitt på kart, men Erling Persbråten omtaler den som "Kastefossen".