Høyt over Romeriksåsene

Fra en posisjon høyt oppe kunne vi se store deler av Marka i dag. Bildet er tatt mot nordvest. Til venstre ser vi Hakadal med Nordmarka til venstre for kulturlandskapet der. Bebyggelsen vi ser nede til høyre, er ved Harasletta/Ask. Midt i bildet finner vi Buvannet, som ser ut til å være to vann. Det er et smalt sund som forbinder dem, men det er ikke synlig på bildet. Oppover og til høyre i bildet kommer så Gjerdrumsgjermenningen og Smalgjermenningen side om side, og deretter har vi Storøyungen. Øverst i bildet har vi Hadeland.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Okt 2010

Nok en gammel demning

Av Nina Didriksen

Vi går på demningen øst i Østre Fyllingen. I boken "Vandringer i Nordmarka" av Helge Haakenstad leser vi: "Fyllingen betyr "vannet som alltid er fullt". Demningen her er blant de eldre, og er og enkel i sin utforming. Den er oppført av tilhogget stein og er i alt 55 meter lang, 4 meter høy og 2,5 meter bred. Demningen ble bygget i 1888. Syd for demningen mot Fyllingskalven ligger en større myr som er vurdert som lokalt verneverdig. Området består av tre store myrflater."

23 Okt 2010

Skogdag i Østmarka

Av Jon Erik Jacobsen

Lørdag arrangerte Østmarkas Venner og Friluftsetaten skogdag. Vi gikk rundt og lærte mye om bonitet og hogstklasser. Det var mange flotte trær og mye fin skog. Den vokser ikke av seg selv, men må pleies.

22 Okt 2010

Flateby og Gjeddevann

Av Erik Unneberg |

Det var noen tåkeskyer på vestsiden av Øyeren, men ellers var det en klar oktoberettermiddag vi fløy over Østmarka. På bildet ser vi Flateby med Gjeddevann nede til venstre. Østre Morttjern og Streifinn er også med på bildet. Legg merke til at det er vinterlig hvitt på flere av skyggesidene i landskapet. Kan vi håpe at høsten slutter fort også i denne delen av Marka?