Nordmarka sett fra luften

På en så klar høstdag som denne søndagen er det lett å få oversikt over store deler av Marka. På bildet (som er tatt mot nordvest) ser vi Nordmarka og deler av Krokskogen. Her kommer en guidet omvisning av hva vi ser: Midt på bildets nederste del har vi de nordligste gårdene i Maridalen (ved Skar). Til høyre for disse reiser Maridalsalpene seg. Vi ser litt av Movann nederst til høyre. Helt til venstre i bildet, litt under midten, ser vi den nordlige delen av Skjærsjøen. Rett over denne har vi Kobberhaugtjern. Vi lar blikket vandre mot høyre, og ser da Fagervann, Rottungen, Øyungen, Myrtjern og det store vannet Helgeren. Rett under dette har vi Kalvsjøen. Litt av Store Gørja er også kommet med på bildet. Over Helgeren ser vi Hakkloa og Store og Lille Sandungen. Vannet lengst oppe til høyre er Katnosa. Omtrent midt i bildet har vi Bjørnsjøen med Storøya midt i. Legg merke til kraftgaten på vestsiden av vannet. Den går oppover i bildet, forbi Østre og Vestre Fyllingen og videre inn i Krokskogen, der den passerer Svarten, Vesleflåtan og Storflåtan på sin vei til Ringerike. Vi kan se Steinsfjorden øverst i bildet, mens Øyangen er til høyre for både den og Storflåtan. Oppe til høyre begynner Hadeland. Et annet vann vi ser litt av, er Nordre Heggelivann, som er ganske langt opp på bildets venstre kant.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

17 Okt 2010

Høyt over Romeriksåsene

Av Erik Unneberg |

Fra en posisjon høyt oppe kunne vi se store deler av Marka i dag. Bildet er tatt mot nordvest. Til venstre ser vi Hakadal med Nordmarka til venstre for kulturlandskapet der. Bebyggelsen vi ser nede til høyre, er ved Harasletta/Ask. Midt i bildet finner vi Buvannet, som ser ut til å være to vann. Det er et smalt sund som forbinder dem, men det er ikke synlig på bildet. Oppover og til høyre i bildet kommer så Gjerdrumsgjermenningen og Smalgjermenningen side om side, og deretter har vi Storøyungen. Øverst i bildet har vi Hadeland.

23 Okt 2010

Nok en gammel demning

Av Nina Didriksen

Vi går på demningen øst i Østre Fyllingen. I boken "Vandringer i Nordmarka" av Helge Haakenstad leser vi: "Fyllingen betyr "vannet som alltid er fullt". Demningen her er blant de eldre, og er og enkel i sin utforming. Den er oppført av tilhogget stein og er i alt 55 meter lang, 4 meter høy og 2,5 meter bred. Demningen ble bygget i 1888. Syd for demningen mot Fyllingskalven ligger en større myr som er vurdert som lokalt verneverdig. Området består av tre store myrflater."

23 Okt 2010

Skogdag i Østmarka

Av Jon Erik Jacobsen

Lørdag arrangerte Østmarkas Venner og Friluftsetaten skogdag. Vi gikk rundt og lærte mye om bonitet og hogstklasser. Det var mange flotte trær og mye fin skog. Den vokser ikke av seg selv, men må pleies.