En enda eldre Skardvei

Det siste stykket av dagens vei opp til Skardet er ikke den eldste. Under den rettlinjete avslutningen på ura er det et fint oppbygd veifundament. Dette fortsetter nedenfor stupet som dagens vei går over, se bilde nr. 8951, og kan ha nådd Skardet etter et par slynger. Kanskje vel skarpe og bratte? Gamleveien kan tidfestes til 1770, muligens en vei for transport av kull til Bærums Verk.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

03 Nov 2010

To overlevende stabbesteiner

Av Odd Tore Saugerud

Utsikten fra Skardveien over Ringerike er velkjent og veldokumentert her i Markadatabasen (bilde nr. 12100). Steinsfjorden med Elviktangen dominerer. Men de to stabbesteinene på bildet er bevaringsverdige, de er de eneste som står igjen langs veien. Og den rettlinjete avslutningen på ura nedenfor ser ikke ut til å være en naturens tilfeldighet.

03 Nov 2010

Migargrova mot Steinsfjorden

Av Odd Tore Saugerud

Det går unna for Migarbekken også etter at selve fossen er unnagjort. Bekken har gravd ei steinet og kronglet grov, og på kantene er det kratt og råtne vindfall. Fremkommelig, men vær forsiktig! Og et sted der nede går Skardveien. Fra denne kan fossen også sees mellom trærne, i alle fall når løvet er felt.

03 Nov 2010

Migaren

Av Odd Tore Saugerud

Bekken fra Migartjern kaster seg utfor stupet mot Steinsfjorden gjennom ei trang revne. Når Migaren springer, er det skikkelig vår, ble det sagt på Ringerike. Her er det under middels høstvannføring. Heldigvis for fotograf og kamera, de ble våte nok også nå.