Hørtekollens typiske profil

Selv om det har vokst opp mye skog og kratt der Svenskeveien nå ender ved E16, er det mulig å ane hvordan utsikten kan ha vært. Hørtekollen til høyre, i midten med mast: Brekkeåsen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

11 Okt 2010

En nydelig opparbeidet vei

Av Odd Tore Saugerud

Svenskeveien på sitt beste langs Damtjern, ca. 2 km nord for Sollihøgda.

20 Okt 2010

Demningen ved utoset

Av Odd Tore Saugerud

Demningen ved utoset av Plassevannet ved Toresplassen er en solid steindemning. Den lekker i bunnen, men er ellers fortsatt i god stand. Helt dekket av kratt mot vannet, men på østsiden går blåstien, og her er det ryddet. Bygget før 1869.

20 Okt 2010

Saga ved Gorrmyr

Av Odd Tore Saugerud

Gorrmyr (Gørrmyr) heter i dag Myra og ligger langs Rv285 1,4 km fra Skaret. Damtjernbekken går friskt ned en bratt bakke mot myra, men dette fallet ble ikke utnyttet. I stedet ble myra demmet opp syd for Rv285 og brukt som nærreservoar, mens vannhjulet lå litt lenger ned langs bekken. Ruinene ligger i dag i tett kratt, men er godt bevarte.