Fossen i Damtjernlia

Damtjernbekken forserer Damtjernlia (rett øst for E16 ved Skaret) i friske småfosser. Her krysser tømmerveien bekken for annen gang.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

14 Okt 2010

Hørtekollens typiske profil

Av Odd Tore Saugerud

Selv om det har vokst opp mye skog og kratt der Svenskeveien nå ender ved E16, er det mulig å ane hvordan utsikten kan ha vært. Hørtekollen til høyre, i midten med mast: Brekkeåsen.

11 Okt 2010

En nydelig opparbeidet vei

Av Odd Tore Saugerud

Svenskeveien på sitt beste langs Damtjern, ca. 2 km nord for Sollihøgda.

20 Okt 2010

Demningen ved utoset

Av Odd Tore Saugerud

Demningen ved utoset av Plassevannet ved Toresplassen er en solid steindemning. Den lekker i bunnen, men er ellers fortsatt i god stand. Helt dekket av kratt mot vannet, men på østsiden går blåstien, og her er det ryddet. Bygget før 1869.