På vei mot Mylla over Muttatjern

Løypen fra Grua til Mylla går langs veien det første stykket, men etter ca. 1 kilometer går den inn i skogen. Omtrent 700 meter senere går den over Muttatjern (bildet) for så etter hvert å krysse vannene Svea og Belteren.

På vei mot Mylla over Muttatjern

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

12 Mar 2011

Flott vinterdag ved Håkenstadsætra

Av Erik Unneberg

Håkenstadsætra ligger en snau kilometer vest for Typografhjemmet. Noen hundre meter mot vest går skiløypen over Dalasjøhøgda i retning Grua.

12 Mar 2011

Sporene skilles

Av Erik Unneberg |

Så godt som alle deltagerne på Lygna-turen 2011 fulgte samme løype fra Lygna til Koperud. Men rett før Typografhjemmet kom første mulighet til å ta ulike veier videre. Bildet er tatt like ved Håkenstadsætra, der løypen til høyre går over Dalasjøhøgda og videre mot Grua og Nordmarka. Løypen til venstre går i retning Flåtaseter, der det også er forbindelse mot Grua, og Brovoll, hvorfra det er naturlig å fortsette gjennom Romeriksåsene til Glitre, Tæruddalen eller andre steder i dette området.

12 Mar 2011

Fjellutsikt fra løypestart

Av Erik Unneberg |

Løypen over Dalasjøhøgda starter - eller slutter om man vil - et stykke nord for Håkenstadsætra. Herfra er det flott fjellutsikt nordover. De som gikk Lygna-turen 2011, kom forbi dette utsiktspunktet. Noen få valgte å gå over Dalasjøhøgda og videre mot Grua og inn i Nordmarka, men de fleste fortsatte i retning Brovoll og inn i Romeriksåsene.