Høldippeldammen - merkelig navn på idyllisk tjern

Ordel "dippel" stammer fra gamalnorsk depill, som betyr lite tjern. Det ligger i Høldippeldalen 266 moh. og ble regulert 10 meter i 1961 for å skaffe stasjonsområdet i Nittedal drikkevann. Men i 1989 var det slutt, og Høldippeldammen er nå reserve-vannkilde for Nittedal. Høldippeldammen er en popuær badeplass med stupetårn, flytebrygge, sitteplasser og toalett. Preparert skiløype på vestsiden av tjernet.

Høldippeldammen - merkelig navn på idyllisk tjern

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

21 Mar 2011

Sentralt løypekryss på Svenskemyra

Av Kjersti von Krogh

Svenskemyra ligger 330 moh. nordøst for Ørfiske. Det antas at navnet stammer fra den gang Greveveien fra Hakedal Verk til Hammeren i Maridalen ble bygget rundt 1820. Sytti värmlendinger var med på arbeidet ved veianlegget sammen med bønder og husmenn langs veien.

20 Mar 2011

Holsfjorden i sikte

Av Erik Unneberg

Etter noen skimil på Krokskogen var det godt å komme til den siste utforkjøringen i Linjeløypa ned mot Sollihøgda med Holsfjorden i synsfeltet.

20 Mar 2011

Søndagstur over Langtjern

Av Erik Unneberg

I luften var det behagelig temperatur, men føret var vekslende i dag. Det varierte fra Blå ekstra- til klister-forhold. Her ved Langtjern var det tørrvoksføre i scooterløypen over vannet.