Snart bart i Wyllerløypa

Wyllerløypa er godt synlig fra flere steder i Bærumsmarka. Dette bildet er tatt (med kraftig teleobjektiv) fra sydsiden av Østernvann. Vi ser at det snart er slutt på sneen også i skitrekket.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

08 Mai 2011

Det spirer på Rustadjordet

Av Eivind Molde |

Brunt er i ferd med å bli grønt på Rustadjordet, øst for Ås. For to måneder siden var det hvitfargen som dominerte (se bilde nr. 13729). Alltid fascinerende å komme tilbake til de samme stedene og se forandringene i naturen.

08 Mai 2011

Badeliv ved Midtsjøvann

Av Eivind Molde |

Fortsatt litt kaldt i Midtsjøvann, men et fint mål for søndagsturen er det uansett. Vannet og området rundt er vernet, bl.a. på grunn av betydningen det har som hekkeområde for andefugl og flere andre fuglearter.

08 Mai 2011

Nærevann

Av Eivind Molde

Nærevann ligger fint til i kulturlandskapet øst for Ski. Dette er et viktig hekke- og oppvekstområde for flere fuglearter, og vegetasjonen rundt vannet er representativ for næringsrike innsjøer på Østlandet. Området er vernet som naturreservat for å ta vare på det næringsrike vannet med planter, fugl og annet dyreliv som er knyttet til området. Dette ifølge Miljøverndepartementet, som vernet Nærevann i 1992.