Kråkstad kirke

Kråkstad kirke ligger fint til på en høyde langs Prestegårdsalleen i Kråkstad. Kirken ble bygd på midten av 1100-tallet, og feiret 850-årsjubileum i 2010. Like ved siden av kirken ligger prestegården, som er fra 1771.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

08 Mai 2011

Ved Glenne gård

Av Eivind Molde |

På sykkeltur fra Ås til Kråkstad er det interessant å stanse her ved Glenne gård. I dette området skal det ha bodd mennesker i svært lang tid. Området er en del av Ås-Kråkstad-morenen, og trolig var strandkanten her for rundt 9200 år siden. Universitetets oldsakssamling har satt opp et informasjonsskilt her.

08 Mai 2011

På historisk grunn

Av Eivind Molde |

Her ved Glenne gård, sørvest for Kråkstad, er vi på historisk grunn. Her ligger det en gravhaug fra jernalderen, og muren vi ser her, er grunnmuren etter smia på gården.

16 Mai 2011

Lysegrønt ved Øverlandselva

Av Erik Unneberg

Det er vår, og ved Øverlandselva er vegetasjonen på sitt mest lysegrønne.