Et godt utgangspunkt

Seks hundre meter nord for Elvikbråtan ligger denne parkeringsplassen ved Åsaveien. Herfra går det blåmerket sti opp til Mørkganga og Skardtjern. Sannsynligvis er dette det beste utgangspunktet for å gå opp til disse stedene. Det er også holdeplass for bussen som går her på østsiden av Steinsfjorden (Sundvollen-Åsa-Hønefoss). Sykkelruten Åsa-Elvikbråtan passerer parkeringsplassen. Ved Elvikbråtan går det nye sykkelruter videre, både til Sundvollen og opp til Skardtjern. Fra parkeringsplassen er det også fin utsikt mot Steinsfjorden, og det er også fint å ta en pause rett nedenfor - ved vannet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Mai 2011

Himmelspeil i Losbyelva

Av Kjersti von Krogh

Naturlandskapet langs Losbyelva glir vakkert over til golfbanen ved Losby gods. I tidligere tider var det mange husmannsplasser her, og tidlig i 1860-årene ble det bygget en hestejernbane fra Østmork sag langs Losbyelva. Bannen var 6 km lang og endte omtrent ved nåværende Fjellhamar stasjon.

23 Mai 2011

Duft av nypløyet mark, hegg og syrin

Av Kjersti von Krogh

Vakkert kulturlandskap ved inngangen til Østmarka mot Losby gods.

23 Mai 2011

Forsommer ved Tonevann

Av Kjersti von Krogh

Over Vesle Tonekollen går det bratt ned til denne idylliske rasteplassen ved Tonevann.