Blåsynmosen

Dette myrområdet er en perle og befinner seg langt inne i Losbyskogen, mellom Skålsjøen og Elvåga. Selv om en blåmerket sti passerer i den nordlige del av området, er området ellers stiløst. Allikevel er det kort vei skauleist østfra, der skogsbilveien fra Losby stopper.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

13 Aug 2010

Strande(et) ved Einafjorden

Av Steinar Kjærnsrød

Riksveien på vestsiden av Einafjorden er det rake motstykket til traffikerte RV4 på andre siden av vannet. Her er det glimrende å sykle i det koselige kulturlandskapet. Her fra den vesle grenda "Strande".

13 Aug 2010

Utrygt ved Einafjorden

Av Steinar Kjærnsrød

Riksveien på vestsiden av Einafjorden er det rake motstykket til traffikerte RV4 på andre siden av vannet. Her er det glimrende å sykle i det koselige kulturlandskapet.

04 Jun 2011

Junidag ved Søndre Kjaglia

Av Erik Unneberg

I de tidlige formiddagstimer kunne Kjaglidalen tilby solskinn og 20 varmegrader. Et av dagens mål var å lete opp gulveisen, men den glimret med sitt fravær. Det var nok et par uker for sent for å finne den, men til gjengjeld hadde vegetasjonen et frodig, grønt og sommerlig preg her ved Søndre Kjaglia. Kontrasten var stor til hvordan dette stedet fremstod en desemberdag i 2006, se bilde nr. 6563.