Bred nok

Demningen ved utløpet at Utsjøen er akkurat bred nok til at man fint kan trille sykkelen over.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

14 Jul 2011

Høysommer ved Merratjern

Av Erik Unneberg

Merratjern er godt kjent blant de ivrigste markafiskerne, men er ellers et tjern de færreste besøker. En av grunnene til det, er at det ikke går noen merket sti dit. Men den blåmerkede stien mellom Gampetjern og Løvlia går kun et par-tre hundre meter øst for vannet.

14 Jul 2011

Ved Gampetjern på sommerføre

Av Erik Unneberg

Det ble en lengre løpetur på Krokskogen i dag. Ferden gikk blant annet forbi Gampetjern, som for de fleste er lettere tilgjengelig på ski. Vi ser mot nordenden av vannet, der løypeskiltet står.

14 Jul 2011

Kaisa og John på Øvre Kampeseter

Av Erik Unneberg

Niåringen Kaisa trives godt på Øvre Kampeseter. Det gjør også matfar John Thorsen fra Åsa, som eier stedet sammen med sin kone.