Milorgs skjulested ved Åmotdammen i april 1945

Milorgs skjulested ved Åmotdammen er nå gjenfunnet, det ligger i et lite benyttet turområde innenfor Lørenskog kommune på Åmotdammens vestside, vel 300 meter fra demningen i nordre ende. Mandag 22. august 2011 kl 18.00 arrangerer Sagelvas Venner en seremoni ved fjellhulen til minne om Milorgs aktiviteter i Østmarka, med særlig fokus på den krevende og farefulle utstyrstransporten fra slippstedet i Enebakks skoger til Åmotdammen. På siden http://romerike.no/-/event/show/256850/4318492_oppsetting-av-milorg-minneplate finner du mer informasjon om dette. På bildet ser vi Alf Stefferud foran huleinngangen hvor Milorg skjulte sine våpen i april 1945.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

16 Jul 2011

Hester i solnedgang

Av Erik Unneberg |

Denne kvelden hadde jeg håpet å få fotografert elger i solnedgang ved et tjern på Krokskogen de kommer til for å drikke. Men det ble med håpet, så disse fjordingene som nøt de siste solstrålene på skogsbilveien mellom Fjellseter og Damtjern, ble det nærmeste jeg kom. Etter fotograferingen kom de bort til meg og tigget om lørdagsgodt.

14 Jul 2011

Krokskogens orkidé

Av Erik Unneberg |

Den tok seg spesielt godt ut, denne flekkmarihånden ved Gampetjern på Krokskogen. Det var derfor vanskelig å gå forbi uten først å ha tatt en nærbilde av denne orkideen som vokser mange steder i Marka.

16 Jul 2011

Idyll ved Lille Gyrihaugtjern

Av Erik Unneberg

Det var lett å drømme seg bort ved dette tjernet ved foten av Gyrihaugen, som vi ser i bakgrunnen. I vannet blomstret gule nøkkeroser, mens multene regjerte på myrene ved siden av.