Utsikt mot badeplassen

Badeplassen ved Åmotdammens østside, sett fra vestsiden.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Apr 2011

Åmotdammen andre påskedag

Av Steinar Bunæs

Åmotdammen sett fra demningen i nordre ende.

25 Apr 2011

Milorgs skjulested ved Åmotdammen i april 1945

Av Steinar Bunæs |

Milorgs skjulested ved Åmotdammen er nå gjenfunnet, det ligger i et lite benyttet turområde innenfor Lørenskog kommune på Åmotdammens vestside, vel 300 meter fra demningen i nordre ende. Mandag 22. august 2011 kl 18.00 arrangerer Sagelvas Venner en seremoni ved fjellhulen til minne om Milorgs aktiviteter i Østmarka, med særlig fokus på den krevende og farefulle utstyrstransporten fra slippstedet i Enebakks skoger til Åmotdammen. På siden http://romerike.no/-/event/show/256850/4318492_oppsetting-av-milorg-minneplate finner du mer informasjon om dette. På bildet ser vi Alf Stefferud foran huleinngangen hvor Milorg skjulte sine våpen i april 1945.

16 Jul 2011

Hester i solnedgang

Av Erik Unneberg |

Denne kvelden hadde jeg håpet å få fotografert elger i solnedgang ved et tjern på Krokskogen de kommer til for å drikke. Men det ble med håpet, så disse fjordingene som nøt de siste solstrålene på skogsbilveien mellom Fjellseter og Damtjern, ble det nærmeste jeg kom. Etter fotograferingen kom de bort til meg og tigget om lørdagsgodt.