Sommer på Elgstøa en gang på 1920-tallet

Dette bildet er skannet inn fra heftet "Elgstøen", som er forfattet av Bjørn M. Elgstøen. Fra heftet kan vi lese: "Bildet er tatt fra syd. I bakgrunnen ses den beste jordveien opp mot Lykkjehaugen. Der ble det dyrket poteter og havre. I dårlige somre hendte det at havren ikke gikk fram. Til venstre i bildet ses våningshuset som her var ganske nytt (stod ferdig i 1916)." Nå er Elgstøas innmark, som var på 75 mål, tilplantet. Det har ført til at granskogen har overtatt. Bilde nr. 10863 viser hvordan det så ut her litt over åtti år senere fra samme kameravinkel.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - historiske bilder

01 Mar 1925

Elgstøa en vinterdag, ca. 1925

Av Ukjent

Dette bildet er skannet inn fra heftet "Elgstøen", som er forfattet av Bjørn M. Elgstøen. Sannsynligvis er bildet tatt av en skiturist (ca. 1925), og det ble benyttet i Hadelandskalenderen i 1987. Vi ser her hovedbygningen på Elgstøa slik den så ut den gangen. Også stabburet og bryggerhuset (øverst) kan sees på bildet. Bryggerhuset ble blant annet benyttet som overnattingssted for turister. Bilde nr. 3773 viser hvordan det så ut her åtti år senere.

12 Jun 1920

Sanatoriet ved Øyangen

Av Ukjent

Rundt 1920 så det slik ut vest i Øyangen, der et sanatorium tok i mot pasienter for rekreasjon. I dag er det fritidsbolig her, slik bilde nr. 14229 viser.

01 Jul 1934

Heggelia midt på 1930-tallet

Av Ukjent

Også den gangen gikk kraftledningen over Heggelivannene