Nordmarken skole, ca. 1920

Dette bildet er skannet inn fra heftet "Elgstøen", som er forfattet av Bjørn M. Elgstøen. Bildet er tatt i 1919 eller 1920 da Nordmarken skole startet opp ved Gjerdingdammen. Før den tid gikk elevene på omgangsskole, som alternerte mellom Elgstøa, Gjerdingdammen, Østbråtan, Sandungskalven, Katnosa og Gjerdingen. Av personene på bildet skriver Bjørn Elgstøen at lærerinnen Bertha Hæhre står til venstre, mens hans far Trygve står nærmest henne. Skolen ved Gjerdingdammen var i bruk frem til 1947.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - historiske bilder

17 Jul 1902

Slåttonn på Elgstøa i 1902

Av Ukjent

Dette bildet er skannet inn fra heftet "Elgstøen", som er forfattet av Bjørn M. Elgstøen. Vi ser at slåttonna er i gang, og årstallet er sannsynligvis 1902. Bildet er tatt i østhellingen av Lykkjehaugen, som i dag er tilplantet med skog. Vannet i bakgrunnen er Gjerdingen. Det er usikkert hvem som har tatt bildet, men sannsynligvis er det tatt av en turist, kanskje fra Kristiania. En av personene på bildet er Magnus Elgstøen (f. 1863). Han står på kne og er nummer fem fra venstre.

01 Jul 1930

Magnus Elgstøen på Gjerdingen

Av Ukjent

Magnus Kristoffersen Elgstøen var født i 1863 og bodde på Elgstøa syd for Gjerdingen. Her er han på en rotur over vannet. Bildet er skannet inn fra heftet "Elgstøen", som er forfattet av Bjørn M. Elgstøen. Bildet kan være tatt rundt 1930.

01 Okt 1910

Klare for jakt, ca. 1910

Av Ukjent

Dette bildet er tatt utenfor hovedbygningen på Elgstøa. Årstallet er usikkert, men er rundt 1910. Her er folkene klare for jakt. Bildet er skannet inn fra heftet "Elgstøen", som er forfattet av Bjørn M. Elgstøen.