Grenaderløype på sommerføre

Vi er mellom Bleiksjøen og Åbortjern. Her går grenaderer vinterstid, men nesten ingen om sommeren. Myrene er våte, men traseen er en alternativ trillevei for å sykle gjennom Marka.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

13 Aug 2011

Markahonning

Av Torgeir Stenstad

Langt inne i Marka et stykke sør for Spålen finner vi disse bikubene, så her blir det markahonning om ikke lenge.

13 Aug 2011

Hestevandring på Krokskogen

Av Line Mork |

Langs veien fra Fjellsetra mot Stubdal var disse hestene ute på tur i dag, helt alene med hverandre. De var lite meddelsomme, men svært godlynte (heldigvis for fotografen). Og heldigvis for hestene var de ikke ute på hestevandring i egentlig forstand. En hestevandring er et gammelt arbeidsredskap drevet av hester som går i ring.

27 Jul 2011

Mot Ås skole

Av Helge Eliassen

Utsikt mot Ås skole fra Åsleiavegen.