Heksering

Langs blåstien til Knappnæring kom vi over denne velutviklete hekseringen av sopp. Det er de underjordiske som er på ferde her: Soppmycelet, dvs. den usynlige underjordiske delen av soppen, vokser et stykke utover hvert år. Fruktlegemene, eller soppene slik vi ser dem, dannes i de ytre, yngste delene av mycelet. Hekseringen er derfor en slags årring, og mycelets alder kan bestemmes ut fra hekseringens diameter når radiell årsvekst er bestemt.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Aug 2011

Nygammel takstein

Av Odd Tore Saugerud |

Taket på våningshuset på Knappnæring var i raskt forfall, se bilde nr. 6565 fra 2006 og bilde nr. 14557 fra 2003. Men nå har det blitt aktivitet der igjen, ferske spor etter ATV og nytt takdekke av gammel takstein. De fortsatt åpne områdene er fulle av velvoksen brennesle. I år er Knappnæring kulturpost for Flaggspretten, i 2002-2004 var det kjentmannspost her.

12 Aug 2011

Hytta ved Søndre Kjaglia

Av Odd Tore Saugerud

Det vokser like friskt på oversiden av veien som på nedsiden. Her er det ikke vanskelig å se at dette er en hytte som er lite brukt sommerstid.

12 Aug 2011

Ruiner og brennesle

Av Odd Tore Saugerud

Etter en drivhussommer som dette er det ikke mye som er synlig av ruinene etter plassen Søndre Kjaglia. Her er så mye brennesle at vi har truffet folk som plukker den for å få en ekstra spiss til maten.