Hekseringdannende sopp

Her er soppen som dannet hekseringen på bilde nr. 14559. Den er ca. 8 cm høy, klokkeformet hatt som ung, knippevoksende. Sikkert ikke sjelden, men til nå har vi ikke funnet en art som har dette utseendet og vokser på slik mark som her. Andre mer kjente og spiselige sopper som kantarell og blek piggsopp danner også hekseringer. I Østmarka kjenner vi til en ring av piggsopp med en diameter på minst 40 meter.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Aug 2011

Heksering

Av Odd Tore Saugerud |

Langs blåstien til Knappnæring kom vi over denne velutviklete hekseringen av sopp. Det er de underjordiske som er på ferde her: Soppmycelet, dvs. den usynlige underjordiske delen av soppen, vokser et stykke utover hvert år. Fruktlegemene, eller soppene slik vi ser dem, dannes i de ytre, yngste delene av mycelet. Hekseringen er derfor en slags årring, og mycelets alder kan bestemmes ut fra hekseringens diameter når radiell årsvekst er bestemt.

12 Aug 2011

Nygammel takstein

Av Odd Tore Saugerud |

Taket på våningshuset på Knappnæring var i raskt forfall, se bilde nr. 6565 fra 2006 og bilde nr. 14557 fra 2003. Men nå har det blitt aktivitet der igjen, ferske spor etter ATV og nytt takdekke av gammel takstein. De fortsatt åpne områdene er fulle av velvoksen brennesle. I år er Knappnæring kulturpost for Flaggspretten, i 2002-2004 var det kjentmannspost her.

12 Aug 2011

Hytta ved Søndre Kjaglia

Av Odd Tore Saugerud

Det vokser like friskt på oversiden av veien som på nedsiden. Her er det ikke vanskelig å se at dette er en hytte som er lite brukt sommerstid.