Østsidavegen mot vest

Vi passerer velstelte gårder - og i vest har vi utsikt mot Mistberget.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

02 Aug 2011

Østsidavegen mot nord

Av Helge Eliassen

Østsidavegen går gjennom et vakkert kulturlandsskap - og her ved Habberstad har vi Ninabben i horisonten. Dersom vi skal innover til Nord-Fløyta, så følger vi dalen øst for Ninabben.

12 Aug 2011

Hekseringdannende sopp

Av Odd Tore Saugerud |

Her er soppen som dannet hekseringen på bilde nr. 14559. Den er ca. 8 cm høy, klokkeformet hatt som ung, knippevoksende. Sikkert ikke sjelden, men til nå har vi ikke funnet en art som har dette utseendet og vokser på slik mark som her. Andre mer kjente og spiselige sopper som kantarell og blek piggsopp danner også hekseringer. I Østmarka kjenner vi til en ring av piggsopp med en diameter på minst 40 meter.

12 Aug 2011

Heksering

Av Odd Tore Saugerud |

Langs blåstien til Knappnæring kom vi over denne velutviklete hekseringen av sopp. Det er de underjordiske som er på ferde her: Soppmycelet, dvs. den usynlige underjordiske delen av soppen, vokser et stykke utover hvert år. Fruktlegemene, eller soppene slik vi ser dem, dannes i de ytre, yngste delene av mycelet. Hekseringen er derfor en slags årring, og mycelets alder kan bestemmes ut fra hekseringens diameter når radiell årsvekst er bestemt.