Rentvannsreservoaret 2011: I ferd med å gro igjen

Nærstudie av dammen på bilde nr. 14596. Ved første øyekast enda en grunn skogsdam som er i ferd med å gro igjen. Mosen kryper ut fra de tidligere breddene, og i de grunneste partiene kommer vannplanter opp. Men avslutningen i syd ser påfallende rett ut.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

21 Aug 2011

Moderne skogsdrift 2011

Av Odd Tore Saugerud

Moderne skogsdrift med flatehogst er effektiv, men ikke særlig vakker. Her, ca. 400 meter vest for Toresplassen var det for et år siden stor granskog med ren mosebunn ispedd små lysninger og myrer. Bildet beskriver situasjonen i august 2011. Ingen fornøyelse å ta seg frem her nå, men vinterstid kan dette bli et fint åpent landskap.

22 Aug 2011

Seremoni foran huleåpningen

Av Torben Pettersen |

I denne hulen ved Åmotdammens vestside skjulte Milorg sine våpen. Hulen er nylig gjenoppdaget, og mer enn hundre mennesker deltok på en minnemarkering 22. august 2011. Fra venstre Alf Stefferud, Steinar Bunæs og Kari Kaarbø.

22 Aug 2011

Orientering før avmarsj

Av Torben Pettersen

I forbindelse med minnemarkering for Milorg 22. august orienterte Steinar Bunæs de mange fremmøtte før avmarsj fra Sandbekkstua.