Et utstøpt rom med vann og litt jernskrammel

Litt nord for dammen på bilde nr. 14597 er det et dypt og vannfylt utstøpt rom. Dette, sammen med avslutningen i syd, viser at dette ikke var noen vanlig skogsdam. Sigurd Berg fra Sollihøgda kunne i 1998 fortelle at dette var det gamle rentvannsreservoaret til Toresplassen. Dette rommet var filterhuset for vannet. Herfra ble vannet ledet i rør nedgravd i grøft til Toresplassen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

21 Aug 2011

Rentvannsreservoaret 2011: I ferd med å gro igjen

Av Odd Tore Saugerud

Nærstudie av dammen på bilde nr. 14596. Ved første øyekast enda en grunn skogsdam som er i ferd med å gro igjen. Mosen kryper ut fra de tidligere breddene, og i de grunneste partiene kommer vannplanter opp. Men avslutningen i syd ser påfallende rett ut.

21 Aug 2011

Moderne skogsdrift 2011

Av Odd Tore Saugerud

Moderne skogsdrift med flatehogst er effektiv, men ikke særlig vakker. Her, ca. 400 meter vest for Toresplassen var det for et år siden stor granskog med ren mosebunn ispedd små lysninger og myrer. Bildet beskriver situasjonen i august 2011. Ingen fornøyelse å ta seg frem her nå, men vinterstid kan dette bli et fint åpent landskap.

22 Aug 2011

Seremoni foran huleåpningen

Av Torben Pettersen |

I denne hulen ved Åmotdammens vestside skjulte Milorg sine våpen. Hulen er nylig gjenoppdaget, og mer enn hundre mennesker deltok på en minnemarkering 22. august 2011. Fra venstre Alf Stefferud, Steinar Bunæs og Kari Kaarbø.