En skogsidyll: Demningen høsten 2005

Demningen i sydenden: En lav mur i betong, skikkelig mosegrodd, etterhvert knekt og lekk. Den gang - i 2005 - godt gjemt mellom graner og vindfall. Vi syntes den likevel var vel verdt et besøk, og brukte dammen (ca. 400 m vest for Toresplassen) som kulturpost i Flaggspretten 1998.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

21 Aug 2011

Et utstøpt rom med vann og litt jernskrammel

Av Odd Tore Saugerud

Litt nord for dammen på bilde nr. 14597 er det et dypt og vannfylt utstøpt rom. Dette, sammen med avslutningen i syd, viser at dette ikke var noen vanlig skogsdam. Sigurd Berg fra Sollihøgda kunne i 1998 fortelle at dette var det gamle rentvannsreservoaret til Toresplassen. Dette rommet var filterhuset for vannet. Herfra ble vannet ledet i rør nedgravd i grøft til Toresplassen.

21 Aug 2011

Rentvannsreservoaret 2011: I ferd med å gro igjen

Av Odd Tore Saugerud

Nærstudie av dammen på bilde nr. 14596. Ved første øyekast enda en grunn skogsdam som er i ferd med å gro igjen. Mosen kryper ut fra de tidligere breddene, og i de grunneste partiene kommer vannplanter opp. Men avslutningen i syd ser påfallende rett ut.

21 Aug 2011

Moderne skogsdrift 2011

Av Odd Tore Saugerud

Moderne skogsdrift med flatehogst er effektiv, men ikke særlig vakker. Her, ca. 400 meter vest for Toresplassen var det for et år siden stor granskog med ren mosebunn ispedd små lysninger og myrer. Bildet beskriver situasjonen i august 2011. Ingen fornøyelse å ta seg frem her nå, men vinterstid kan dette bli et fint åpent landskap.