Demningen i 2011

Mosegrodd er demingen (ca. 400 meter vest for Toresplassen) fortsatt, og nå mye lettere å finne. Men den fine stemningen er vekk, rotet blir for påtrengende. Det skal bli spennende å følge utviklingen i fremtiden. Blir det skogsplanting, kratt av løvtrær som må fjernes, og tynningshogst, eller får dette området utvikle seg naturlig?

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

30 Okt 2005

En skogsidyll: Demningen høsten 2005

Av Odd Tore Saugerud

Demningen i sydenden: En lav mur i betong, skikkelig mosegrodd, etterhvert knekt og lekk. Den gang - i 2005 - godt gjemt mellom graner og vindfall. Vi syntes den likevel var vel verdt et besøk, og brukte dammen (ca. 400 m vest for Toresplassen) som kulturpost i Flaggspretten 1998.

21 Aug 2011

Et utstøpt rom med vann og litt jernskrammel

Av Odd Tore Saugerud

Litt nord for dammen på bilde nr. 14597 er det et dypt og vannfylt utstøpt rom. Dette, sammen med avslutningen i syd, viser at dette ikke var noen vanlig skogsdam. Sigurd Berg fra Sollihøgda kunne i 1998 fortelle at dette var det gamle rentvannsreservoaret til Toresplassen. Dette rommet var filterhuset for vannet. Herfra ble vannet ledet i rør nedgravd i grøft til Toresplassen.

21 Aug 2011

Rentvannsreservoaret 2011: I ferd med å gro igjen

Av Odd Tore Saugerud

Nærstudie av dammen på bilde nr. 14596. Ved første øyekast enda en grunn skogsdam som er i ferd med å gro igjen. Mosen kryper ut fra de tidligere breddene, og i de grunneste partiene kommer vannplanter opp. Men avslutningen i syd ser påfallende rett ut.