Rentvannsreservoaret høsten 2005: En skogsidyll

Slik så dammen (ca. 400 meter vest for Toresplassen) ut en tåkefylt dag i 2005 fra omtrent samme ståsted som bilde nr. 14597. Sigurd Berg kunne fortelle at det var et stort arbeid med dette reservoaret: utgraving av dam, støping av betongdemning og graving av grøft med rørledning, det meste med håndmakt. Men arbeidskrafta på skauen var billig den gangen, sa Sigurd. Han tidfestet ikke anlegget, men det kan ha vært omtrent samtidig med at Svenskestien ble anlagt.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

21 Aug 2011

Demningen i 2011

Av Odd Tore Saugerud

Mosegrodd er demingen (ca. 400 meter vest for Toresplassen) fortsatt, og nå mye lettere å finne. Men den fine stemningen er vekk, rotet blir for påtrengende. Det skal bli spennende å følge utviklingen i fremtiden. Blir det skogsplanting, kratt av løvtrær som må fjernes, og tynningshogst, eller får dette området utvikle seg naturlig?

30 Okt 2005

En skogsidyll: Demningen høsten 2005

Av Odd Tore Saugerud

Demningen i sydenden: En lav mur i betong, skikkelig mosegrodd, etterhvert knekt og lekk. Den gang - i 2005 - godt gjemt mellom graner og vindfall. Vi syntes den likevel var vel verdt et besøk, og brukte dammen (ca. 400 m vest for Toresplassen) som kulturpost i Flaggspretten 1998.

21 Aug 2011

Et utstøpt rom med vann og litt jernskrammel

Av Odd Tore Saugerud

Litt nord for dammen på bilde nr. 14597 er det et dypt og vannfylt utstøpt rom. Dette, sammen med avslutningen i syd, viser at dette ikke var noen vanlig skogsdam. Sigurd Berg fra Sollihøgda kunne i 1998 fortelle at dette var det gamle rentvannsreservoaret til Toresplassen. Dette rommet var filterhuset for vannet. Herfra ble vannet ledet i rør nedgravd i grøft til Toresplassen.