Rustanelva mot utløpet i Isielva

Rustanelva renner ut i Isielva et stykke nedenfor Bjørumssaga. Vanligvis er den en bekk, men i dag er den flomstor og ikke passerbar. Flomstor elv tiltrekker seg fiskere, og i dag var det både slike og oppsynsmenn til stede. Dessuten var det fisk som bykset!

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

30 Aug 2011

Nypefossen i flom

Av Odd Tore Saugerud

Det er ikke bare enkelt å ta seg ned i juvet til foten av fossen. Elvebredden ligger i rasvinkelen, og består av jord blandet med søppel. Fra brua over Isielva er det mulig å følge Rustanelva oppover gjennom brennesle og tett kratt. En flomdag er det verdt turen.

30 Aug 2011

Interiør i fritt forfall

Av Odd Tore Saugerud

Dette er interiøret i stua på bilde nr. 14624. Et salig rot med en mengde papirer som nok en gang har hatt betydelig verdi. I tillegg hjul til Citroën 19DS, Michelin XAS for sommerbruk og tidsriktige piggdekk for vinterbruk. Jeg husker godt en slik som var hensatt til forfall i nordenden av Bjørumssaga om lag 1981.

30 Aug 2011

Stua på stupet ved Nypefoss

Av Odd Tore Saugerud

bilde nr. 14623 er ei rød stue synlig gjennom krattet over stupet mot fossen. Som dette bildet viser, er stua i fremskredent forfall, og symbolsk nok dominerer gravmyrt nærvegetasjonen. Jeg har ikke funnet sikre opplysninger om stua var tilknyttet Bjørumssaga eller hvem som bodde der, men det må ha vært et spennende sted å være med små barn.