Vi Vil Vinne

Omtrent seks kilometer syd for Sundvollen, like sydøst for Utøya) finner vi denne skriften på Ringeriksveien (Fv 155). Bakgrunnen må vi tilbake til 1941 for å finne, da oslomennene Egil Breen, Frans Aubert (skutt av tyskerne i 1945) og Henrik Aubert malte dette slagordet i veien. Det ble foreviget av Carl Dihle før tyskerne fjernet det. ”Vi vil vinne” ble fort et viktig kamprop for den norske motstandsbevegelsen i propagandakrigen mot okkupasjonsmakten. Bildet skulle senere vise seg å bli udødelig. Filmen ble smuglet til Stockholm og derfra til London, og bildet ble et av motivene på en norsk frimerkeserie som først ble utgitt i England (1943) og senere i Norge i mai 1945. Frimerket, som ble utgitt i 22,3 millioner eksemplarer, er innfelt i bildet. I juni 2001 – seksti år etter at slagordet ble laget – ble skriften igjen malt på veien etter initiativ fra Hole kommune. Etter dette har veien blitt restaurert, men dette minnesmerket har da blitt frisket opp. (Kilde: Trygve Ellingsen)

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

10 Sep 2011

Ved Manntjern

Av Erik Unneberg

Som ventet var det langt fra folksomt ved Manntjern i dag. Tjernet ligger like ved skogsbilveien mellom Stryken og Store Sandungen, men de fleste sykler forbi uten å benytte seg av de fine rasteplassene ved tjernet.

10 Sep 2011

Høstdag ved Gjerdingen

Av Erik Unneberg

Det var flott å sykle gjennom Nordmarka i dag. Et av høydepunktene var den fine utsikten fra nordsiden av Gjerdingen. Midt i bildet ser vi Hollendertangen der høstfargene har begynt å gjøre seg gjeldende. Til venstre for denne skimtes Gjerdingdammen. Det var ikke like god sikt herfra i vinter da bilde nr. 13254 ble tatt.

10 Sep 2011

Bjønnputtdalen neste

Av Erik Unneberg |

Denne syklisten har syklet nordfra gjennom Sinnerdalen. Nå venter trillestien opp gjennom Bjønnputtdalen. Her var det vått, men slett ikke så ille når man tar de store nedbørsmengdene den siste tiden i betraktning. Bildet er tatt ved Store Sinnera.