En krokrygget gamling

Det er tid for litt ettertanke under en av tørrfuruene på myra ved Hesteputtene. For en importtrønder har landskapet her noe kjent trøndersk over seg med store myrstrekninger og uttørkede furuer.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

10 Sep 2011

Gamle furuer

Av Odd Tore Saugerud |

På den sydlige delen av ryggen på Skotjernfjellet ligger Hesteputtene. Etter et par timer med tett skydekke gløtter solen frem igjen og gir liv til gammelfuruene på myra ved den nordre av Hesteputten. Det er flere grunner enn gammel granskog til å verne dette området.

10 Sep 2011

Nordre Skotjern

Av Odd Tore Saugerud

Nordre Skotjern ligger i et lite dalsøkk mellom toppen på Skotjernfjellet 651 moh. og trigpunktet med kjentmannspost 38 (2010-2012) på 647 moh. Toppen på 651 moh. ligger her rett bak vannet. Bildet viser tydelig hvor tettvokst den er med gammel skog.

10 Sep 2011

Høsten kommer listende

Av Odd Tore Saugerud

Det begynner å bli fine høstfarger på myrene nå, som her ved et lite vann syd for Skotjernet. Amund Rasten har kalt det for Vesle Skotjern, og det kan nok passe bra.