Blåmerket elv

Flere steder gikk blåstien som en elv, som her mellom nedre og øvre bru. Sko med stålpigger var en forutsetning for sikker ferdsel.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Sep 2011

Asdøljuvet: Nedre bru

Av Odd Tore Saugerud

Asdøla gikk stri under nedre bru i juvet. Brua hadde fått synlig slagside, men viste seg å fortsatt være stø. Den hadde blitt revet av festet på motsatt side, og det var spor av at vannet på det høyeste hadde tatt opp i bærebjelkene.

19 Sep 2011

Asdøla: To elveløp mot normal ett

Av Odd Tore Saugerud

Etter rekordnedbør i Asker var det håp om skikkelig flom i Asdøla også. Her, rett ved brua ved Fv285 hadde det blitt to elveløp. Og bekken fra Haukelia hadde fylt opp stikkrenna under veien til P-plassen, flommet over på begge sider og gravet ut veibanen.

17 Sep 2011

Den gamle veien til Ringkollen

Av Alma Lillevold

Det er mange flotte partier på den gamle veien fra Ringkollen til Haugsbygda. Den er delvis rødmerket, men fotografen er usikker på om det fremdeles kjøres scooterpreparering her.