Asdøljuvet: Øvre bru

Øvre bru etter at elva er krysset, egentlig før kryssing på tilbaketuren da vannstanden hadde sunket noe. På vei oppover var det så stri strøm her at jeg måtte kontrollere at vannstanden var på vei nedover før jeg krysset elva, ellers hadde jeg risikert å bli sperret inne mellom brua og Høgfossen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Sep 2011

Blåmerket elv

Av Odd Tore Saugerud

Flere steder gikk blåstien som en elv, som her mellom nedre og øvre bru. Sko med stålpigger var en forutsetning for sikker ferdsel.

19 Sep 2011

Asdøljuvet: Nedre bru

Av Odd Tore Saugerud

Asdøla gikk stri under nedre bru i juvet. Brua hadde fått synlig slagside, men viste seg å fortsatt være stø. Den hadde blitt revet av festet på motsatt side, og det var spor av at vannet på det høyeste hadde tatt opp i bærebjelkene.

19 Sep 2011

Asdøla: To elveløp mot normal ett

Av Odd Tore Saugerud

Etter rekordnedbør i Asker var det håp om skikkelig flom i Asdøla også. Her, rett ved brua ved Fv285 hadde det blitt to elveløp. Og bekken fra Haukelia hadde fylt opp stikkrenna under veien til P-plassen, flommet over på begge sider og gravet ut veibanen.