Bratt og trangt

Etter øvre bru mot Høgfossen blir juvet trangere med stup rett ned i elva på sydsiden. På nordsiden er det fortsatt plass til blåstien, men her var den delvis gravd ut på et par steder av flommen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Sep 2011

Asdøljuvet: Øvre bru

Av Odd Tore Saugerud

Øvre bru etter at elva er krysset, egentlig før kryssing på tilbaketuren da vannstanden hadde sunket noe. På vei oppover var det så stri strøm her at jeg måtte kontrollere at vannstanden var på vei nedover før jeg krysset elva, ellers hadde jeg risikert å bli sperret inne mellom brua og Høgfossen.

19 Sep 2011

Blåmerket elv

Av Odd Tore Saugerud

Flere steder gikk blåstien som en elv, som her mellom nedre og øvre bru. Sko med stålpigger var en forutsetning for sikker ferdsel.

19 Sep 2011

Asdøljuvet: Nedre bru

Av Odd Tore Saugerud

Asdøla gikk stri under nedre bru i juvet. Brua hadde fått synlig slagside, men viste seg å fortsatt være stø. Den hadde blitt revet av festet på motsatt side, og det var spor av at vannet på det høyeste hadde tatt opp i bærebjelkene.