Her gikk det en gang skinner

I dag er det bilvei her i Bergerlinna, rett ved Fv176 øst for Sessvollmoen. Men tidligere (1854-1895) gikk det en hestejernbane her. Rett utenfor bildets høyrekant ligger Feriekolonien, som en gang var bygget for at sykelige og magre oslobarn skulle få et opphold på landet. I dag eies en del av feriekolonien av Oslo kommune og drives som friluftsskole. Den delen av Feriekolonien som er nærmest Bergerlinna, heter Vestvoll. Den er i privat eie.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

22 Sep 2011

Sessvollmoen

Av Erik Unneberg

Dette bildet er tatt ved sydenden av Sessvollmoen. Vi ser her hovedporten og vaktbygget.

22 Sep 2011

Enda en stund til det blir skiføre

Av Erik Unneberg

Her, like ved Sessvollmoen, går det vinterstid en preparert skiløype til Borkhyttedalen eller Vestvoll. Men fortsatt er det september og en stund til skiføret kommer.

22 Sep 2011

Tømtekleivene er ikke å spøke med

Av Kjersti von Krogh

Det er en opplevelse i seg selv når man holder tunga rett i munnen på veien ned mot Skar, nesten 300 meter fall i dype, fuktige kløfter med mosegrodde bergsider omgitt av virkelig gammel skog. Og historien om han som fikk bygget "veien" i midten av forrige århundre er utrolig: Havnedirektør Oluf Roll eide plassen Tømte og planla et tuberkulosesanatorium på plassen. Og en slags vei ble det opp gjennom noe av den villeste natur i byens nærområde, men noe sanatorium ble det ikke.