Stankstorkenebb langs Haukelikleiva

Det blomstrer fortsatt i oktober i den skyggefulle Haukelikleiva. Ganske opplagt en art storkenebb, men mye mindre enn vanlig skogstorkenebb. Ifølge botanikkbøkene er dette mest sannsynlig stankstorkenebb eller urdakatt, med blader som lukter katteurin. Vi prøveluktet ikke.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Okt 2011

Det eldste huset på Haukelia

Av Odd Tore Saugerud

Dette huset kan se ut som om det har vært et kombinert våningshus (i sydenden) og driftsbygning. Steinmuren i forgrunnen er rester av låvebrua, og mellom denne og huset ligger det rester av gammel jordbruksredskap, en slåmaskin og et ukjent drivverk med veivaksel.

12 Okt 2011

Haukelia i ettermiddagssol

Av Odd Tore Saugerud

Hustufter over stupet mot Lierdalen vitner om at Haukelia kan ha vært en ganske stor gård i middelalderen. Nåværende bebyggelse er av nyere dato og er flyttet lenger mot øst og vekk fra stupet. Husene er i fortsatt bruk og beitemarka likeledes.

12 Okt 2011

Hvor mose og lav gror

Av Odd Tore Saugerud |

I de skyggefulle omgivelsene i hustuften på bilde nr. 14927 gror det godt på gamle stubber og trestammer. Med noe tålmodighet skulle det gå an å få et godt estimat på hvor lenge dette treet vokste inne i hustuften før det ble felt for en god del år siden.