Et fantastisk turområde

Skogkledte åser og blinkende sjøer - det er Nordmarka i et nøtteskall. Et nettverk av løyper, stier og sykkelveier sørger for at det er mange muligheter å komme seg inn i dette flotte turområdet. Bildet er tatt fra Nautsundkollen i østlig retning, der sydenden av Spålen besvarte himmelens farger og skyformasjon en dag på sensommeren 2011. I bakgrunnen skimter vi litt av Katnosa (litt til venstre for midten av bildet).

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

11 Okt 2011

Høst ved Randsfjorden

Av Erik Unneberg

På en flott solskinnsdag i oktober ble jevnakerlandskapet på Randsfjordens østside innzoomet fra Lamannshaugen. Nede til venstre ser vi (delvis skjult) Jevnaker kirke. Dit er det 3,7 km i luftlinje fra kameraet. Randsfjorden er ytterligere 1 km unna. Randsvangen hotell er skjult av trærne til høyre i bildet.

12 Okt 2011

Haukelikleiva i forfall

Av Odd Tore Saugerud

Etter at bilveien fra Asdøltjern ble ført fram til Haukelia omkring 1970 mistet Haukelikleiva mye av sin betydning. Nå har det flere steder falt trær over veien, og bekker har før vekk topplaget på noen strekninger. Men fortsatt er det en høyst brukbar og rask vei opp til Haukelia for de som ikke har kjøretillatelse.

12 Okt 2011

Stankstorkenebb langs Haukelikleiva

Av Odd Tore Saugerud |

Det blomstrer fortsatt i oktober i den skyggefulle Haukelikleiva. Ganske opplagt en art storkenebb, men mye mindre enn vanlig skogstorkenebb. Ifølge botanikkbøkene er dette mest sannsynlig stankstorkenebb eller urdakatt, med blader som lukter katteurin. Vi prøveluktet ikke.